Kirjandusõhtu ja open mic: k6vn 5.1: teine neljap2ev

N 9 Märts 20:00

tere
k6vni duumal on teile suurepärane uudis:
meil on au osaleda
Ladyfest Tallinn 2017 programmis!
k6vn 5.1 lava on inimeste päralt,
kes identifitseerivad end naisena,
soobinaaria välisena või LGBTQIA+ gruppi kuuluvana
bless

https://www.facebook.com/events/273687959727265/?active_tab=about
>>>ENG>>>
hi
duma of k6vn has wonderful news 4u:
we are part of Ladyfest Tallinn 2017 program!
k6vn 5.1 stage is this time 4 people,
who identify themselves as women,
non-binary gender or part of LGBTQIA+
bless

https://www.facebook.com/events/273687959727265/?active_tab=about
>>>RU>>>
привет
у нас есть кое-какие крутые новости:
нас взяли на Ледифест Таллин 2017!
k6vn издание 5.1 – это 4 человека, которые идентифицируют себя как женщины, гендерно-небинарные или как часть ЛГБТКИА+
пис
https://www.facebook.com/events/273687959727265/?active_tab=about
×××××××××××××××××××××××××××××××
k6vn?
k6vn ehk kirjandusõhtu “Viimane neljapäev” on kord kuus toimuv vaba lavaga kirjandusõhtu, kuhu on oodatud kõik inimesed. Ei ole vahet kas kirjutad lühilugusid või luuletusi, tahad mängida kitarri või muud pilli, laulda või tantsida – k6vn’i lavale on oodatud nii kogenud kui kogemusteta esinejaid. Me naudime kindlasti ka esinemisi erinevates keeltes ning eriti asemantilistes keeltes 😀 Viimane infokilluke: k6vn on nomaadlik ettevõtmine, see pesitseb iga kuu erinevates kohtades. Rohkem infot uute ürituste kohta leiad k6vn’i grupist, ühine meiega!
https://www.facebook.com/groups/467699753298851/
https://www.facebook.com/viimaneneljap2ev/

>>>English>>>
×××××××××××××××××××××××××××××××
k6vn?
k6vn aka literature evening “Last Thursday” is a monthly literature event with open stage and open mic. Everyone is welcomed to read poetry or short stories, play guitar or any other instrument, sing or dance – k6vn stage is for experienced performers and complete newbies. We will definitely enjoy performances in different languages and especially in asemantic languages 😀 Last piece of information: k6vn is a nomadic enterprise, every month we will reside in different place. More information about new events can be found from k6vn group, join us!

>>>русский>>>
×××××××××××××××××××××××××××××××
k6vn?
k6vn или литературный вечер «Прошлый четверг» – ежемесячное мероприятие с открытой сценой и микрофоном. Любой желающий может прочитать стихи или короткую историю, сыграть на гитаре, спеть или станцевать – сцена k6vn открыта как для опытных выступающих, так и для новичков. Мы обожаем перформансы на разных языках, особенно на асемантических 😀
Еще немного о нас: k6vn – инициатива, каждый месяц кочующая в новое место. Больше информации о наших мероприятиях можно найти в группе k6vn. Присоединяйся!