Loeng: Lgbtqi+ (In)Visibility in Belarus

R 10 Märts 19:00-21:00

Facebook: https://www.facebook.com/events/1264057340345178/

MAKEOUT is a Belarusian project, raising issues of gender, sexuality, and identity, while working from a feminist and anti-discrimination perspective. The project was founded in 2013, which was a depressive year for the Belarusian LGBTQI+ movement: one of the largest LGBT human rights organizations faced governmental oppression, activists were harassed, gay clubs raided.
Back then we wanted — and still aim — to transform the cultural environment we live in and create safe space on principles of acceptance, empathy, feminism, intersectionality, antidiscrimination and inclusiveness. Our primary goals are to raise visibility of the LGBTQI+ community for both its members and Belarusian society, to consolidate LGBTQI+ people.
At the meeting we will show a short video with our team members and speak about our experience and context of our work in Belarus.
The video is in the Russian and the Belarusian languages with English subtitles, the presentation will be in English, but we would like to create a comfortable space for everyone and will use Russian if needed as well.

The talk is going to take place at Kultuuriklubi Kelm.

****RU***
MAKEOUT – это проект о гендере, сексуальности и идентичностях, работающий с позиций феминизма и анти-дискриминационной перспективы в Беларуси. Проект был основан в 2013 году, в довольно депрессивный момент для ЛГБТК+ движения: одна из крупнейших правозащитных ЛГБТ-организаций в Беларуси подверглась государственным репрессиям, активисты встречались с унижением и дискриминацией, в гей-клубах проходили милицейские рейды.
В тот момент – как и сейчас – мы стремились к трансформации культурного поля и среды, в которой мы живем, создания безопасного пространства, основанного на принципах принятия, эмпатии, феминизма, интерсекциональности и включения. Наши главные цели – это повышение видимости ЛГБТК+ сообщества как для самих его представител_ьниц, так и для беларусского общества в целом, а также консолидация ЛГБТК+ людей.
На встрече мы покажем видео, в котором команда MAKEOUT рассказывает о своем опыте и контексте нашей работы в Беларуси. Мы сможем поговорить о важных для всех нас вопросах, используя как английский, так и русский языки.

***EE***
MAKEOUT on projekt Valgevenes, mis tegeleb feministlikust ja diskrimineerimisvastasest perspektiivist soo, seksuaalsuse ja identiteedi küsimustega. Projekti algatasid 2013. aastal mitmed avatud südamega inimesed. 2013 oli aasta, mida võiks Valgevene LGBTQI+ liikumise seisukohalt nimetada depressiivseks: üks suurimaid LGBT inimõiguste organisatsioone Valgevenes koges sel aastal riigirepressioone, mitmeid aktiviste kiusati taga ja politsei korraldas geiklubides reide.
Toona koosnes MAKEOUTi toimkond kolmest inimesest, kes seadsid endale eesmärgiks muuta kultuurilist keskkonda, milles me elame, ning luua turvalisem ruum, mille keskseteks põhimõteteks on sallivus, empaatia, feminism, intersektsionaalsus, diskrimineerimisvastane hoiak ja kaasamine. Täna on MAKEOUTi toimkonnas 13 inimest ning selle keskseks eesmärgiks on LGBTQI+ inimeste kokku toomine ja kogukonna nähtavuse tõstmine nii LGBTQI+ inimeste endi seas kui ka Valgevene ühiskonnas laiemalt.
Ettekande raames näitavad Sveta ja Sasha lühikest videot MAKEOUTi toimkonnast, kõnelevad omaenda aktivistlikest kogemustest ja selgitavad konteksti, millesse nende tegevus Valgevenes paigutub.
Ettekanne toimub inglise keeles. Video on vene ja valgevene keeles ning inglisekeelsete subtiitritega. Sveta ja Sasha püüavad luua mugava keelelise õhkkonna kõigile ja ka vene keele kasutamine on ürituse käigus teretulnud.