Loeng ja töötuba: Lilli Suburgi ajakiri Linda 130

N 9 Märts 16:00

***на русском языке смотрите ниже***
***English below***

Ühe julge naise elust ja mõjukusest
Lilli Suburgi ajakiri Linda 130

Eesti üks esimesi naisõiguslasi Lilli Suburg sündis 1841. aastal Uue-Vändra vallas Rõusa mõisas. 1882. aastal asutas ta esimese eesti tütarlastekooli Pärnusse, mis mõne aasta möödudes kolis Viljandisse. 1887. aasta sügisel alustas ta ajakirja Linda väljaandmist.
Käesoleva aasta oktoobris möödub Linda asutamisest 130 aastat. Milline oli Suburgi kogemus kirjaniku, koolijuhi ja ajakirja omanikuna 19. sajandi teise poolel? Kuidas mõjutas Suburgi tegevus hilisemat naisliikumist Eestis?

Evelin Tamm on Ladyfestile tuttav juba 2014. aastast näituse “Naised ja poliitika” koostajana. Rootsis resideeruva nais(soo)ajaloolase tähelepanu keskmes on Eesti lähiajaloo populariseerimine ja mitmekesine sisustamine. Märtsis ja aprillis saab vaadata Tamme näitust “Naisliikumise juubeliaasta: Marie Reisik 130” Okupatsioonide muuseumis Tallinnas.

Sissejuhatuseks tasub lugeda ka Evelin Tamme artiklit Lilli Suburgist ja Marie Reisikust:
http://feministeerium.ee/reisik-ja-suburg-eesti-esimesed-feministid/

Pärast loengut toimub koostöös Wikimedia Eestiga kirjutamise töötuba.
Osalejatele tutvustatakse Vikipeedia artiklite kirjutamise põhitõdesid ja koos täiendatakse eesti naisliikumise teemalisi artikleid.
Töötoa tulemuseks on laiem ja täpsem kohaliku feminismi ajalugu puudutav infoallikas.

Üritus toimub eesti keeles.

FB üritus: https://www.facebook.com/events/890510791090990/

———
О Жизни Одной Женщины и Влиянии
Лилли Субург и Журнал Линда 130

Одна из первых феминисток в истории Эстонии родилась в 1841 году в поместье Pыyса, приход Уye- Bяндра. В 1882 году она основала первую женскую школу в Пярну, которая после нескольких лет переехала в Вильянди. Осенью 1887 года вышло первое издание ее журнала «Линда».
В этом году исполняется 130 лет со дня его основания. Какой опыт приобрела Субург в качестве писательницы, основательницы школы и редактора журнала во второй половине 19го века?
Как она повлияла на развитие феминизма в Эстонии?

Эвелин Тамм впервые выступила на Ледифесте в 2014 году в качестве куратора выставки «Женщины и Политика». Живя в Швеции, она проводит исследования о роли женщин в истории, занимается популяризацией и расширением сведений о современной истории Эстонии. Ее выставка «Мариe Peйсик 130» будет представлена в Музее оккупаций с марта по апрель.

После лекции мы проведем воркшоп совместно с Wikimedia Eesti.
Участники узнают основы написания статей в Википедию, после чего каждый получит шанс поучаствовать в создании раздела об истории феминизма в Эстонии. В результате воркшопа данная тема будет раскрыта более точно и станет полноценным источником информации.

Мероприятие будет на эстонском языке.

FB событие: https://www.facebook.com/events/890510791090990/

——–
On a Brave Woman’s Life and Influence
Lilli Suburg and Linda Magazine 130

One of the first Estonian feminists was born in 1841 in Rõusa manor, Uue-Vändra parish. In 1882 she founded the first Estonian girls’ school in Pärnu, which after a few years moved to Viljandi. In the fall of 1887 the first issue of her magazine Linda was published.
This year marks the 130th anniversary of the founding of Linda. What was Suburg’s experience as an author, a school headmistress, and the editor of a magazine in the second half of the 19th century? How did she influence the development of Estonian feminism?

Evelin Tamm was first introduced at Ladyfest in 2014 as the curator of the exhibition “Women and Politics”. Residing in Sweden and researching women’s history, her work focuses on popularising and diversifying our knowledge of the modern history of Estonia. Her exhibition “Marie Reisik 130” will be on display at the Museum of Occupations during March and April.

After the lecture there will be a writing workshop in collaboration with Wikimedia Eesti.
Participants will be introduced to the basics of writing Wikipedia articles, after which everyone will have a chance to contribute to creating articles on the history of Estonian feminism. As a result of the workshop, this topic will have a wider and more precise source of information.

The event will be in Estonian.

FB event: https://www.facebook.com/events/890510791090990/