Loeng: Queer Punk! Raivoraittius, Cistem Failure

N 9 Märts 20:00-24:00

Facebook: https://www.facebook.com/events/1379038882166449/

***EST***

9. märtsil toob feministlik festival Ladyfest Ülases teieni vägevat queer punki nii põhjanaabritelt kui ka bandžodega vilunud maailmaränduritelt.

RAIVORAITTIUS – queer-edge hardcore
Karsket raevu (raitista raivoa) täis band seisab vastu jäikadele soorollidele, kapitalismile ning uima ülistavale ühiskonnale. Viimast hoiakut ilmestab ka liikmete pühendumus straight edge põhimõtetele. See tähendab, et nad keelduvad alkoholist, tubakast ning narkootikumidest. Vaatamata agressiivsele hardcore saundile ei ole nende sõnum piiramisest või teiste raevukast hukkamõistust. Raivo ei tähenda ainult raevu, vaid ka kirge. See on kirg olla vaba ühiskonna ettekirjutustest ja langetada iseseisvaid valikuid.

https://raivoraittius.bandcamp.com/
http://diyconspiracy.net/raivoraittius-rehearsal-for-destruction/

CISTEM FAILURE – anarcha-feminist folk punk
Nende lärmakas bandžodega folk ei jäta kedagi külmaks! Mängitakse südamest ja sooviga näha rohkem queere, naisi ja trans-rahvast tegemas muusikat, publitseerimas ning võtmas oma kohta meeste domineeritud skenes.
Nad nimetavad end rändavaks anarha-feministlikuks queer bändiks, kelle lüürikas käsitletakse teemasid nagu seksuaalvägivald, naisteviha, loomade väärkohtlemine, vanglasüsteem ning riigi repressioonid. Anarhistlikus feminismis mõtestatakse neid nähtusi kui kapitalistlikus patriarhaadis elamise paratamatuid tagajärgi. Vaatamata tõsistele ja šokeerivatele teemadele, õhkab nende up-beat muusikast lootust ja positiivsust.

https://cistemfailure.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/channel/UCacCf9esbC4WYY-M8LyBgBw

Uksed: 20.00
Sissepääsu annetus: 3 eur

***ENG***

On the 9th of March, Ladyfest Tallinn will be responsible for bringing two marvelous queer punk bands to Ülase12 – one from Finland and the other a seasoned group of banjo playing travelers.

RAIVORAITTIUS – queer-edge hardcore
Full of sober rage (raitista raivoa), this band opposes strict gender roles, capitalism and a society that glorifies intoxication. The latter stance is also apparent in their straight edge principles. Put simply, it means they do not use alcohol, tobacco or narcotics. Despite the band’s aggressive hardcore sound, their message is not about restricting yourself or the fierce condemning of other people’s choices. Raivo does not only mean rage, it also means passion. It is the passion to be free of society’s norms and find your own way of life.

https://raivoraittius.bandcamp.com/
http://diyconspiracy.net/raivoraittius-rehearsal-for-destruction/

CISTEM FAILURE – anarcha-feminist folk punk
Their rowdy banjo folk punk will not leave heads unturned! Playing passionately from the heart, the band would like to see “more non-binary peeps, Transfolk and female associated people play music, make zines, take the space in male-dominated music scenes that we all deserve to be part of.”
They call themselves a travelling Anarchist feminist queer band whose lyrics deal with sexual violence, misogyny, animal exploitation, the prison system and state repression. In anarchist feminism, these phenomena are understood as the inevitable consequences of living in a capitalist patriarchy. In spite of serious and triggering themes, their up-beat music gives off waves of hope and positivity.

https://cistemfailure.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/channel/UCacCf9esbC4WYY-M8LyBgBw

Doors: 20.00
Entry donation: 3 eur

***RU***

9.марта на Юласе в рамках феминистского фесиваля Ladyfest прозвучат две отменные квир-панк группы – убойный квир-эдж из Финляндии и странствующая группа игроков на банджо.

RAIVORAITTIUS – queer-edge hardcore
Полная трезвой ярости (raitista raivoa) группа противостоит жестким гендерным ролям, капитализму и обществу, восхваляющему опьянение. Наглядным примером является приверженность участников группы к принципам стрэйт эдж. Это означает, что они принципально отказываются от спиртного, табака и наркотиков. Несмотря на их агрессивный саунд в жанре хардкор, их послание не об ограничениях или осуждении других. Слово “raivo” переводится не только как ярость, но и как страсть. Это страстное желание быть свободным от общественных норм и принимать самостоятельные решения.
https://raivoraittius.bandcamp.com/
http://diyconspiracy.net/raivoraittius-rehearsal-for-destruction/

CISTEM FAILURE – anarcha-feminist folk punk
Их громкий фолк-панк, исполняемый на банджо, не оставит никого равнодушным. Играя музыку от чистого сердца, участники группы хотели бы видеть больше квиров, женщин и трансгендеров, исполняющих музыку, издающих зайны и занимающих свое место в субкультуре, доминируемой мужчинами.
Свою музыку группа называет анарха-феминистским фолк-панком. В их песнях часто поётся о таких темах как сексуальное насилие, мизогиния, жестокое обращение с животными, тюремная система и репрессии, со стороны государства. В анархическом феминизме эти явления воспринимаются как прямые последствия жизни под капиталистическом патриархате. Несмотря серьёзные, даже шокирующие темы, их жизнерадостная музыка всё же излучает надежду и позитив.
https://cistemfailure.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/channel/UCacCf9esbC4WYY-M8LyBgBw
Двери открываются в 20:00
Пожертвование при входе – 3 евро