Toeta Ladyfest 2017 Hooandjas!

24.02.2017

Ladyfest Tallinn, Eesti ainus feministlik kultuurifestival, vajab sinu toetust Hooandjas!

Ladyfest on omaalgatuslik festival, mida igal aastal veavad vabatahtlikud. Festivali eesmärgiks on tuua kokku inimesed, keda huvitab feminism, inimõigused, vähemuste hääled ja aktivistlik isetegemiserõõm. Siin saab kohtuda vanade sõpradega või teha esmatutvust uutega.
Festival toimub 8.-12.03.2017 juba seitsmendat korda. Põhiprogrammi raames toimuvad kontserdid, peod, näitused, töötoad, loengud ja filmiõhtud. Põnevaid esinejaid leidub nii Eestist kui välismaalt, saab näha rahvusvahelist kunsti ja kohtuda tegijatega Soomest, Saksamaalt, Valgevenest ja mujalt. Festivali näitusi saab näha ka peale põhiprogrammi lõppu kuni 19. märtsini.
Sel aastal keskendume kogukondade kokkutoomisele ja innustamisele. Tutvume enda ajalooga, õpime teiste kogemustest ja seame üheskoos kõrgeid sihte.
Motivatsioon ja kogukond on meid juba kaugele viinud, kuid sellegipoolest vajab festival ka rahalist tuge. Hooandjate panus aitab festivalile tuua bände, artiste ja töötubade läbiviijaid ning katta töötubade materjalikulud. 
Kogu programm saab avalikuks veebruari lõpuks ning ilmub meie kodulehel www.ladyfest.ee ja meie FB sündmuse leheküljel. Seni on võimalik meie tegemistel silma peal hoida Facebookis ja Instagramis.
ENG

Ladyfest Tallinn, the only feminist culture festival in Estonia, is waiting your support at the crowdfunding site Hooandja!

Ladyfest is an annual DIY festival organized by volunteers. The aim of the festival is to bring together people who are interested in feminism, human rights, minority voices, and the activist joy of getting things done.
The festival will take place on 8-12 March 2017 for the 7th time. The main program will include live shows, parties, workshops, lectures, and film nights. There will be performers from both Estonia and abroad, you will get a chance to see international art, and meet presenters from Finland, Germany, Belarus and elsewhere. Festival exhibition will open for visitors till 20 March.
This year we are focusing on connecting and inspiring different communities. We will learn about our history, learn from the experience of others, and set our sights high.
Motivation and the community have already taken us far, but the festival also needs financial support. Your contribution will help to bring bands, artists, and presenters to the festival, and to cover the costs of workshop materials. 
The entire program will be announced by the end of February and will be published on our website www.ladyfest.ee. Until then, you can stay updated by following us on Facebook and Instagram.
RUS
Ледифест Таллин, единственный фестиваль феминистической культуры в Эстонии, ждет твоeй поддержки на сайтe Hooandja!
Ледифест – ежегодный фестиваль, организованный энтузиастами и волонтерами. Цель фестиваля – сближение людей, заинтересованных в феминизме, правах человека, помощи меньшинствам и активистов, настроенных на результат.
Фестиваль пройдет в седьмой раз с 8го по 12 марта 2017-го года.
В основную программу фестиваля войдут выступления, вечеринки, воркшопы, лекции и просмотры фильмов. Нас посетят выступающие как из Эстонии, так и из-за границы. У посетителей будет возможность увидеть зарубежные выставки и встретиться с представителями из Финляндии, Германии, Беларуси и других стран. Выставки будет открыта для посетителей до 20 марта.
В этом году мы сконцентрируемся на сближении и вдохновении различных сообществ. Мы узнаем нашу историю, поучимся на опыте других и поставим себе высокие цели.
Мотивация и сообщество дали нам большой толчок, но фестивалю так же нужна финансовая поддержка. Ваши пожертвования помогут привезти группы, артистов и выступающих на фестиваль и покрыть расходы на материалы для воркшопов.
Полная программа будет анонсирована в конце февраля и опубликована на нашем сайте www.ladyfest.ee. А пока вы можете оставаться в курсе событий, подписавшись на наши фейсбук- и инстаграм-аккаунты.